uro-pet-logo

Informacje prawne

Redakcja strony

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
ul. Kosynier贸w Gdy艅skich 13/14
66-400 Gorzow Wlkp
mail :聽poland_webmaster@vetoquinol.com
Telefon : +48 95 728 55 00
Strona www :聽www.vetoquinol.pl聽

Obs艂uga techniczna

Broc茅lia
12 Rue de la Bourse, 75002 Paris
Telephone: 01 42 86 63 00聽
Website:聽聽www.brocelia.fr

Hosting

CIMEOS KENUA ICOVA FORMEOS
Head office: 6, rue de la Batterie, 90400 Sevenans, France
Telephone: 09 72 30 72 30聽
Website:聽聽www.kenua.com

Serwer pocztowy:

AttHost Sp. z o.o.
Al. Marsz. J贸zefa Pi艂sudskiego 35,
lok. 6, wej. nr 2, 09-402 P艂ock

Warunki korzystania ze strony

Ostatnia aktualizacja: 24-07-2020 r.

Celem niniejszych Og贸lnych Warunk贸w U偶ytkowania (zwanych dalej 鈥濷WU鈥) jest okre艣lenie warunk贸w korzystania ze strony internetowej聽聽https://uropet.pl聽 (zwanej dalej 鈥濿itryn膮鈥).聽Przegl膮danie i korzystanie z Witryny przez dowolnego u偶ytkownika (zwanego dalej 鈥濽偶ytkownikiem鈥) oznacza akceptacj臋 Regulaminu.

 1. IDENTYFIKACJA

Witryna jest publikowana przez VETOQUINOL BIOWET Sp. z o.o., kt贸rej siedziba znajduje si臋 pod adresem ul. Kosynier贸w gdy艅skich 13/14 , 66-400 Gorz贸w Wlkp.聽https://www.vetoquinol.pl聽(zwan膮 dalej 鈥濾etoquinol鈥).聽

 1. CEL WITRYNY聽

Witryna umo偶liwia bezp艂atne przegl膮danie informacji o produktach i nowo艣ciach Vetoquinol, dost臋p do us艂ug, dokument贸w i narz臋dzi do pobrania.

Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowi膮 konsultacji weterynaryjnej i nie maj膮 na celu ustalenia diagnozy;聽w przypadku problem贸w zdrowotnych zwierz臋cia, zawsze zalecamy wizyt臋 u lekarza weterynarii.

 1. LINKI DO INNYCH STRON

3.1 Linki do innych stron internetowych oferowane na tej stronie nie stanowi膮 cz臋艣ci strony聽https://www.uropet.pl/

3.2 Vetoquinol nie mo偶e by膰 poci膮gni臋ty do odpowiedzialno艣ci za zawarto艣膰 stron internetowych, do kt贸rych odnosi si臋 ta witryna, ani za jakiekolwiek szkody, kt贸re mog膮 powsta膰 podczas korzystania z tych innych witryn.

 1. DOST臉P DO WITRYNY

4.1 Konsultacje i korzystanie z Witryny wymagaj膮 od U偶ytkownika spe艂nienia nast臋puj膮cych warunk贸w:

– dost臋pno艣膰 sprz臋tu, kt贸ry mo偶na pod艂膮czy膰 do Internetu,

– dost臋p do Internetu,

– akceptacja Regulaminu.

4.2 Korzystanie z聽 formularza kontaktowego Witryny wymaga podania danych osobowych.聽U偶ytkownik jest odpowiedzialny za podj臋cie wszelkich niezb臋dnych 艣rodk贸w w celu ochrony ich poufno艣ci.聽Ka偶dy dost臋p do Witryny z identyfikatorami U偶ytkownika uwa偶a si臋 za przypisany samemu U偶ytkownikowi.聽

 1. AKCEPTACJA OWU

5.1 Ka偶dy u偶ytkownik, kt贸ry chce korzysta膰 z Witryny, musi zapozna膰 si臋 z Regulaminem.

5.2聽Warunkiem konsultacji i korzystania z Witryny jest wyra藕na akceptacja Regulaminu przez U偶ytkownika.

5.3 Vetoquinol zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji OWU w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, z zastrze偶eniem, 偶e obowi膮zuj膮cymi Warunkami s膮 te obowi膮zuj膮ce w dniu ostatniej aktualizacji okre艣lonej powy偶ej.

 1. KORZYSTANIE Z WITRYNY

6.1 U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do:聽

– Korzystania ze strony wy艂膮cznie w celach, do kt贸rych jest przeznaczona,

– Korzystania z witryny zgodnie z Regulaminem.聽

6.2 Vetoquinol zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania zawarto艣ci Witryny lub do zawieszenia lub usuni臋cia dost臋pu do Witryny.

 1. US艁UGI OPCJONALNE

7.1 U偶ytkownik mo偶e zapisa膰 si臋 do newslettera utworzonego przez Witryn臋, aby otrzymywa膰 bezp艂atne elektroniczne informacje o produktach i nowo艣ciach Vetoquinol, a tak偶e spersonalizowane informacje.

7.2 U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera聽 klikaj膮c w podany w tym celu link dost臋pny w ka偶dej wiadomo艣ci e-mail wysy艂anej do U偶ytkownika.聽

 1. ODPOWIEDZIALNO艢膯 FIRMY VETOQUINOL

8.1 Vetoquinol nie mo偶e by膰 poci膮gni臋ty do odpowiedzialno艣ci za bezpo艣rednie lub po艣rednie szkody (w szczeg贸lno艣ci utrat臋 zysk贸w, utrat臋 danych), kt贸re mog膮 wynika膰 z dost臋pu lub korzystania z Witryny lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych.聽Vetoquinol zrzeka si臋 wszelkiej odpowiedzialno艣ci za trafno艣膰 decyzji i warunki ich wykonywania, podj臋te przez U偶ytkownika wy艂膮cznie na podstawie informacji i wynik贸w opublikowanych w Witrynie.

8.2 Vetoquinol zrzeka si臋 wszelkiej odpowiedzialno艣ci w przypadku szk贸d poniesionych przez U偶ytkownika, w szczeg贸lno艣ci z powodu utraty, pogorszenia lub zmiany plik贸w, przeniesienia wirus贸w, kt贸re mog艂yby zainfekowa膰 jego sprz臋t komputerowy lub inny maj膮tek z tytu艂u korzystania z Witryny. Obowi膮zkiem U偶ytkownika jest podj臋cie wszelkich odpowiednich 艣rodk贸w w celu ochrony jego danych i sprz臋tu przed zaka偶eniem wirusami lub pr贸bami w艂amania do jego systemu komputerowego przez osoby trzecie za po艣rednictwem Witryny.

8.3 U偶ytkownik przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e niezawodno艣膰 techniczna transmisji danych w Internecie jest wzgl臋dna i jego dane nie s膮 chronione przed mo偶liwym przej臋ciem.聽W tych warunkach przekazywanie informacji poufnych, a bardziej og贸lnie wszelkich danych osobowych, odbywa si臋 na wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 U偶ytkownika.

8.4 U偶ytkownik przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e Vetoquinol nie ponosi odpowiedzialno艣ci za warunki dzia艂ania sieci internetowej, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na dost臋p lub korzystanie z Witryny, w szczeg贸lno艣ci problemy z聽 dost臋pno艣ci膮 i szybko艣ci膮 sieci. Internet mo偶e uniemo偶liwi膰 lub znacznie spowolni膰 dost臋p do Witryny i wp艂yn膮膰 na czas reakcji niezb臋dny do wy艣wietlania, konsultacji, przes艂uchania lub przesy艂ania danych.

8.5 U偶ytkownik przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e jego sprz臋t jest pod艂膮czony do Internetu na jego wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 i 偶e Vetoquinol nie mo偶e w 偶aden spos贸b zosta膰 poci膮gni臋ty do odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek szkody, kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 podczas tego po艂膮czenia.

8.6 W rezultacie i maj膮c pe艂n膮 wiedz臋 o powy偶szym, U偶ytkownik zrzeka si臋 odpowiedzialno艣ci Vetoquinol w odniesieniu do jednego lub wi臋cej z wy偶ej wymienionych fakt贸w lub wydarze艅.

 1. GWARANCJE U呕YTKOWNIKA

9.1 U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 zwolni膰 Vetoquinol, a tak偶e ka偶d膮 osob臋 zaanga偶owan膮 w tworzenie i rozw贸j Witryny, z wszelkich roszcze艅, odpowiedzialno艣ci, koszt贸w i wydatk贸w wynikaj膮cych z naruszenia niniejszych OWH zwi膮zanych z korzystaniem ze strony internetowej.

9.2 U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do wprowadzania tylko dok艂adnych danych na Stronie.聽Wszystkie informacje i dane s膮 przekazywane przez U偶ytkownika na jego wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do zagwarantowania i zwolnienia Vetoquinol z wszelkich bezpo艣rednich i po艣rednich szk贸d, kt贸re mog膮 z tego wynikn膮膰.聽

9.3 U偶ytkownik ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za wszelkie szkody oraz szkody bezpo艣rednie lub po艣rednie, materialne lub niematerialne, spowodowane przez niego samego wobec Vetoquinol, w wyniku legalnego lub nielegalnego korzystania z witryny.聽W przypadkach wskazanych powy偶ej U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 zwolni膰 Vetoquinol z odpowiedzialno艣ci, w tym za uzasadnione koszty prawne, kt贸re Vetoquinol b臋dzie musia艂 ponie艣膰 w przypadku nakazu zap艂aty odszkodowania.

 1. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA

10.1 Z wy艂膮czeniem danych podanych przez U偶ytkownika, witryna oraz wszystkie elementy sk艂adaj膮ce si臋 na ni膮, a w szczeg贸lno艣ci wszystkie artyku艂贸w, programy komputerowe, bazy danych, elementy wizualne teksty, grafiki, fotografie, obrazki, marki, loga , r贸偶ne dzie艂a i dzie艂a chronione prawem autorskim, zdeponowane lub nie, a bardziej og贸lnie – wszystkie informacje pojawiaj膮ce si臋 na Stronie, s膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣ci膮 Vetoquinol lub stron trzecich, z kt贸rymi ta ostatnia zawar艂a umowy zezwalaj膮ce na ich wykorzystanie.

10.2 Vetoquinol udziela U偶ytkownikowi niewy艂膮cznej, 艣ci艣le osobistej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Witryny, zgodnie z przeznaczeniem Witryny.

10.3 U偶ytkownik nie ma 偶adnych praw w serwisie, z wyj膮tkiem wy艂膮cznego prawa u偶ytkowania.聽W szczeg贸lno艣ci U偶ytkownikowi nie przys艂uguj膮 偶adne prawa do powielania, rozpowszechniania lub, bardziej og贸lnie, wykorzystywania w jakikolwiek spos贸b, z wyj膮tkiem wyra藕nej uprzedniej zgody udzielonej przez Vetoquinol.

10.4.WVetoquinol zastrzega sobie prawo do podj臋cia krok贸w prawnych w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad dotycz膮cych korzystania z witryny i jej element贸w.

 1. KONSERWACJA

Vetoquinol do艂o偶y wszelkich stara艅, aby monitorowa膰 i korygowa膰 wszelkie b艂臋dy, kt贸re mog膮 wp艂ywa膰 na funkcjonowanie Witryny.聽

 1. DOST臉PNO艢膯 WITRYNY

12.1 Vetoquinol do艂o偶y wszelkich stara艅, aby strona by艂a dost臋pna 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu.

12.2 Witryna mo偶e by膰 niedost臋pna, w szczeg贸lno艣ci w przypadku dzia艂ania si艂y wy偶szej, awarii lub prac konserwacyjnych, kt贸re Vetoquinol mo偶e przeprowadzi膰 w dowolnym momencie bez powiadomienia.

 1. OBOWI膭ZUJ膭CE PRAWO I KOMPETENCJE JURYSDYKCYJNE聽

13.1 Niniejsze OWU, jak r贸wnie偶 wszelkie spory lub roszczenia wynikaj膮ce z lub w zwi膮zku z Warunkami lub ich przedmiotem s膮 regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim.聽

13.2 U偶ytkownik i Vetoquinol zgadzaj膮 si臋, 偶e wszelkie spory lub roszczenia wynikaj膮ce z niniejszych Warunk贸w lub ich przedmiotu (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) b臋d膮 podlega膰 jurysdykcji s膮d贸w maj膮cuych siedzib臋 w miejscu prowadzenia dzia艂alno艣ci przez Vetoquinol Biowet Sp.z o.o.

 1. NOTA PRAWNA

14.1 Witryna jest prowadzona przez

Nazwa firmy: Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kosynier贸w Gdy艅skich 13/14, 66-144 Gorz贸w Wlkp.

E-mail:聽info.pl@vetoquinol.com

Strona www:聽www.vetoquinol.pl

14.2聽Witryna jest w艂asno艣ci膮 :聽

Nazwa firmy:Vetoquinol SA

Sp贸艂ka z kapita艂em 29 704 755 EUR, z kapita艂em 29 704 755

Zarejestrowany w Vesoul / Gray Trade and Companies Register pod numerem 676 250 111

Telefon: + 33 3 84 62 55 55

Siedziba: Magny Vernois, 70200 Lure, Francja

E-mail:聽communication.group@vetoquinol.com

14.3 Witryna jest obs艂ugiwana przez:聽

Nazwa firmy: CIMEOS KENUA ICOVA FORMEOS

Siedziba: 6, rue de la Batterie, 90400 Sevenans, Francja

Telefon: +33 9 72 30 72 30

Strona www:聽www.kenua.com

14.4 Serwer pocztowy jest obs艂ugiwany przez:聽

Nazwa firmy: AttHost Sp. z o.o.
Siedziba: Al. Marsz. J贸zefa Pi艂sudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 P艂ock

Do艂膮cz do spo艂eczno艣ci

W stadzie 偶yje si臋 lepiej! Ju偶 dzi艣 do艂膮cz do naszej spo艂eczno艣ci i dowiedz si臋 jak nasze zwierzaki okazuj膮 swoj膮 mi艂o艣膰.

Zwierz臋cy eksperci dziel膮 si臋 wiedz膮, dzi臋ki kt贸rej jeszcze lepiej zadbasz o zdrowie swojego pupila.